Kontrollansvarig Göteborg

Anlita oss som kontrollansvarig i Göteborg

Enligt plan- och bygglagen är det du som byggherre som är ytterst ansvarig för vad som händer på ditt bygge. Ska du bygga ett hus i Göteborg kommer du att ställas inför en massa olika frågor som kan vara svåra att hitta svar på. Dessa frågor är också avgörande för hur pass säkert, effektivt och dyrt projektet blir.

Anlitar du oss får du en certifierad - behörighetsklass K eller N - kontrollansvarig som är med dig hela vägen från start till mål. Vi upprättar en kontrollplan och vi medverkar till att just ditt projekt följer- och uppfyller de krav som finns i Bygglagstiftningen.

Genom att anlita oss som kontrollansvarig i Göteborg så får du kunskap, erfarenhet och kompetens att förlita dig på genom hela din resa mot ett nytt hus.


Kontrollansvarig vid ombyggnad, tillbyggnad och renovering

Man kan även komma att behöva en kontrollansvarig i Göteborg vid olika ombyggnationer, tillbyggnader och i vissa fall även vid renoveringar. Då i synnerhet om det handlar om mer komplexa projekt där exempelvis ett badrum ska bytas ut. En tumregel är att en kontrollansvarig ska finnas vid projekt som kräver ett bygglov. I det bygglov du erhåller från Byggnadsnämnden så framgår det tydligt om du behöver anlita en kontrollansvarig i Göteborg.

Oavsett vad du planerar att bygga står vi redo att hjälpa dig och fungera som det stöd rätt kontrollansvarig de facto innebär.

En kontrollansvarig i Göteborg ska aldrig ses som en utgift. Tvärtom: det handlar om en ren investering som säkerställer att din framtida byggnation blir hållbar och att den byggs enligt gängse byggregler och på ett fackmannamässigt sätt. 

kontrollansvarig Göteborg

Det gör vi som kontrollansvarig i Göteborg

Det är också vår uppgift att se till att den kontrollplan vi upprättat följs. Det sker löpande och vi kommer ut till byggarbetsplatsen för att se att kontrollplanen följs av de entreprenörer som du anlitat. Utöver detta så medverkar vi även vid tekniska samråd med byggnadsnämnden och vi deltar vid olika besiktningar fram till den slutbesiktning som sker. Det är även vår uppgift att skriva det utlåtande som ligger till grund för det slutbesked som ges av Byggnadsnämnden.

Vi är certifierade av Swedac och vi har lång erfarenhet av att agera kontrollansvarig i Göteborg. Att bygga exempelvis ett nytt hus är ett projekt som kommer att ta tid, som kostar pengar och som kan komma att innebära en mental prövning för dig som privatperson. Genom att anlita oss som din KA i Göteborg så får du en axel att luta dig mot och en resa - från start till mål - som inte bjuder på några obehagliga överraskningar. Vår kunskap, erfarenhet och expertis ger dig en hållbar byggnation som följer alla de regler och lagar som finns.

Välj oss när du behöver en kontrollansvarig i Göteborg